Een verhaal over een man die steeds dichter bij zijn eigen verlangen uitkomt.

Al langere tijd komt er een man in mijn praktijk met als doel te durven voelen en er te kunnen zijn als vader voor zijn kinderen en als partner voor zijn vrouw. Vandaag is hij er weer en kijken we hoe de tijd is geweest na de laatste sessie, hoe de sessie doorgewerkt heeft en waar hij nu tegen aanloopt. Omdat hij al langere tijd komt, is er steeds meer inzicht, bewustwording en winst. Hij ervaart hoe hij steeds dichter bij zichzelf komt, zeker na de laatste sessie waarin hij had besloten dat hij gezien mag en wil worden zoals hij zich voelt. En tegelijkertijd voelt hij hoe moe hij nog steeds is, omdat hij zoveel moet van zichzelf. Dat komt hij met name tegen in het meer werken dan nu goed voor hem is en zijn kinderen die zoveel aandacht vragen voor zijn gevoel.

In het gesprek dat ik aanga met degene die bij me is, zoek ik altijd de kern op. We gaan we de diepte in zodat het lichaam al aan de slag gaat ter voorbereiding van een goede matssessie.


Zo ontdekte hij dat hij eigenlijk nog steeds dingen doet die hij eigenlijk niet wil. Maar dit uitspreken naar anderen vraagt van hem om eerlijk te zijn over zijn gevoel, iets wat nog best lastig is. Hij ontdekte in het gesprek ook de overtuiging dat hij anderen moet teleurstellen wanneer hij kiest voor datgene wat hij echt graag wil. Uit de angst om de ander te belasten neemt hij zijn eigen ruimte niet in.

 

Zijn adem stokt tijdens het gesprek

We onderzoeken samen waar het gevoel de ander niet te willen belasten vandaan komt en wat hem nu precies zo raakt wanneer hij een ander teleurstelt voor zijn gevoel. Tijdens het gesprek vraag ik altijd waar er iets in het lichaam voelbaar is. Bij hem is het altijd de adem die stokt en hij krijgt een dichte keel.

 

Waar ligt de oplossing?

Je lost het probleem nooit op het niveau op waarop het ontstaat, maar altijd op de diepere laag eronder. Het gaat dus niet over zijn werk of kinderen. Met je denken kom je niet bij de diepere kern om het oplossen. ‘Het antwoord ligt altijd op de mat’, zeg ik altijd.

Deze man wilde graag weten waarom hij zijn vrije ruimte niet durft te pakken. Dat werd dan ook zijn werkvraag voor op de mat. En net zoals iedereen die bij mij op de mat komt, gaat ook deze man niet alleen voor het antwoord maar ook voor het oplossen van het onderliggende probleem. Het onderliggende probleem oplossen doe je door de oude pijn op te ruimen die daaraan gekoppeld zit.

 

Lichaamswerk op de mat

En die diepere laag onderzoeken we in het lichaamswerk. Zonder lichaamswerk kun je oude patronen niet veranderen. Wat is de mat? Pas wanneer je het zelf hebt ervaren weet je het echt, want iedereen reageert anders op de mat omdat je werkt met je eigen gevoelsherinneringen.  Maar ik doe een poging het je uit te leggen.


Vanuit het gesprek dat we vooraf aan het werken op de mat hebben, stel je een werkvraag voor jezelf. Je bepaalt namelijk zelf wat je gaat doen. Werken op de mat betekent bij mij dat je ligt op een mat van 1,5 bij 2 meter en vervolgens in een diepe lichaamsconcentratie komt, niet meer in je hoofd maar met je aandacht bij je lichaam. Vanuit die lichaamsconcentratie en de gemaakte werkvraag gaat je lichaam reageren. Je komt bij de kennis van je onderbewustzijn en je lichaam doet wat er nodig is. Het lichaamswerk stelt je in staat om terug te gaan naar de kern, het moment waarop ontstaan is waar je tegenaan loopt. In het lichaamswerk ga je terug naar het allereerste moment waarop zich jouw pijn voordeed. Dat betekent dat je allerlei momenten tegen kunt komen. Ervaringen met je vader, je moeder, hoe het in je gezin ging en uiteindelijk, als je al een tijdje op de mat bent geweest, je geboorte of hoe je de zwangerschap hebt ervaren. Je voelt op de mat letterlijk wat je hebt ervaren als kind. Het uiteindelijke doel is het opruimen van oude pijn uit je lichaam, boosheid, verdriet, angsten. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier, maar je komt altijd uit bij je eigen diepste kern.

 

Zijn kern: ik ga doen wat ik wil ook al moet ik daar een ander voor teleurstellen

Ook deze man ging terug naar het eerste moment waarop hij voelde dat hij zijn eigen vrije ruimte niet durfde te nemen.

Ook al begrijp je het niet meteen met je denken, je lichaam doet het werk toch wel. Soms voel je er een persoon bij, een letterlijke herinnering, moment van vroeger. Een andere keer ervaar je letterlijk je geboorte.


Deze man komt al langere tijd op de mat en we weten inmiddels wat zijn lichaam vaak doet wanneer hij dichtbij de pijn komt: in slaap vallen. Niet alleen als strategie maar ook omdat hij zo ontzettend moe is, uitgeput eigenlijk. Tegelijkertijd voelt hij zich in een soort kramp gevangen, alsof hij geen kant op kan. Vanuit het besef zo moe te zijn van al het moeten en het voelen hoe het was om die ruimte niet te hebben voor zichzelf, voelde hij ook de angst en de woede. Deze woede voert bij hem terug naar zijn geboorte (hij is met een vacuümpomp gehaald en kon dus niet op zijn eigen tempo geboren worden) en zijn moeder waarbij hij niet de ruimte kreeg om zichzelf te zijn. Hij maakte zich steeds kleiner en ik liet hem ervaren hoe weinig ruimte hij had. Er komt altijd een moment dat iemand op de mat voelt het niet langer vol te kunnen houden wat hij als kind altijd deed (in zijn geval zich klein houden, niks meer voelen, niks doen). En dat is altijd het moment dat het lichaam helemaal iets ander wil doen, juist datgene dat het niet kon toen het klein was. Deze man heeft kunnen besluiten zijn eigen ding te willen gaan doen, ook al zou hij een ander teleurstellen. Hij heeft zich losgemaakt uit de positie waarin hij vastzat, zich groter gemaakt en meer dan anders zijn eigen geluid laten horen met meer stemkracht dan anders. Boosheid is dan een creatiekracht!

 

Alle spanning viel weg

Na de sessie voelde hij letterlijk alle spanning, die hij echt al jaren voelde, van zijn schouders en zijn hele lijf afglijden. Hij voelde dat de jaren van moeten van hem af vielen. Er kwam ruimte, opluchting in zijn hele lichaam. Hij besefte dat het niet meer nodig is dat een ander hem tot halt zou roepen, dat hij dus niet meer afhankelijk is van een ander maar zijn eigen ruimte kan gaan innemen.

 

Wil jij dit ook?

Herken je dit en wil jij ook gaan voelen waar jouw eigen ruimte is? Je oude patronen doorbreken zodat je kunt gaan leven vanuit je hart? Vraag dan hier een gratis kennismakingsgesprek aan zodat we samen kunnen kijken wat je nodig hebt. Of kijk hier waarom het zo nodig kan zijn om zelf de stap te zetten. 

Ervaringen van anderen

Groen van Prinstererlaan 65 Waalwijk – 06-10459886 – info@nadinecarter.nl

©2021 Nadine Carter – Ontwerp en techniek door Onsite Webdesign